Showing all 10 results

Đồ dùng pha chế thanh lý dành cho quán cafe, trà sữa, và nhiều dụng cụ, thiết bị hiện đại được thanh lý với chi phí tiết kiệm nhất.

Thiết Bị Máy - Quầy Pha Chế

Quầy Pha Chế Inox304 Dài 1m9 Có Kệ

Thiết Bị Máy - Quầy Pha Chế

Quầy Pha Chế Inox304 Dài 1m85

Thiết Bị Máy - Quầy Pha Chế

Quầy Pha Chế Inox304 Dài 1m8 Có Kệ

Thiết Bị Máy - Quầy Pha Chế

Quầy Pha Chế Cocktail Inox304 Dài 1m8

Thiết Bị Máy - Quầy Pha Chế

Quầy Pha Chế Phúc Long 4 Món Dài 2m6

Thiết Bị Máy - Quầy Pha Chế

Quầy Pha Chế Phúc Long 3 Món Dài 1m85

New

Thiết Bị Máy - Quầy Pha Chế

Bộ Quầy Pha Chế Inox304 Dài 2m8

Thiết Bị Máy - Quầy Pha Chế

Quầy Pha Chế Inox304 Dài 2m

Thiết Bị Máy - Quầy Pha Chế

Quầy Pha Chế Inox304 Dài 2m4

0978776485