Showing all 21 results

Máy làm đá công nghiệp nhiều công suất từ 30kg – 600kg với nhiều loại đá khác nhau như đá Nugget, đá Gourmet, Đá Cube, Đá Bullet, Đá Flake, Đá Crescent, Đá Chewblet,…..

0978776485