Showing all 81 results

Các sản phẩm điện lạnh thanh lý tại chợ đồ cũ HCM: máy lạnh, tủ đông, tủ mát, tủ trưng bày, tủ siêu thị, và nhiều sản phẩm điện lạnh thanh lý.

0978776485